Shipping policy

1.PARTIES

This Agreement has been signed between the following parties under the following terms and conditions.

A.'BUYER'; (hereinafter referred to as "BUYER" in the contract)

User shopping on www.suisleep.com

B.'SELLER'; (hereinafter referred to as "SELLER" in the contract)

Title LİVERE TEXTILE AND LIFE PRODUCTS

ADDRESS: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Cd. No:5, 34394 Şişli/Istanbul

Phone: 0850 346 42 46

Mersis no: 0609078034700001

E-mail: info@suisleep.com

By accepting this contract, the BUYER accepts in advance that he/she will be obliged to pay the price subject to the order and the additional fees, if any, such as shipping fees, taxes, if he/she approves the order subject to the contract, and that he/she has been informed in this regard.

2.DEFINITIONS

In the application and interpretation of this Agreement, the following terms shall have the meanings ascribed to them.

MINISTER The Minister of Customs and Trade,

MINISTRY Ministry of Customs and Trade,

LAW Law No. 6502 on the Protection of Consumers,

REGULATION: Distance Contracts Regulation (OG: 27.11.2014/29188)

SERVICE: Any consumer transaction, other than the provision of goods, which is performed or undertaken to be performed in return for a fee or benefit,

SELLER Livere Tekstil ve Yaşam Ürünleri AŞ

BUYER: A natural or legal person who acquires, uses or benefits from a good or service for commercial or non-professional purposes,

SITE: www.suisleep.com of Livere Tekstil ve Yaşam Ürünleri AŞ

ORDER GIVER: A natural or legal person who requests a good or service through the SELLER's website,

PARTIES: SELLER and BUYER,

CONTRACT: This contract concluded between the SELLER and the BUYER,

GOODS: It refers to movable goods subject to shopping and software, audio, video and similar intangible goods prepared for use in electronic media.

3.SUBJECT

This Agreement regulates the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law No. 6502 on the Protection of Consumers and the Regulation on Distance Contracts regarding the sale and delivery of the product whose qualifications and sales price are specified below, which the BUYER ordered electronically through the SELLER's website.

The prices listed and announced on the site are the sales price. The advertised prices and promises are valid until they are updated and changed. Prices announced for a period of time are valid until the end of the specified period.

4.SELLER INFORMATION

Title LİVERE TEXTILE AND LIFE PRODUCTS

ADDRESS: Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Cd. No:5, 34394 Şişli/Istanbul

Phone: 0850 346 42 46

Mersis no: 0609078034700001

E-mail: info@suisleep.com

5.BUYER INFORMATION

Person to be delivered to

Delivery Address

Telephone

Fax

Email/username

6. ORDERING PERSON INFORMATION

Name/Surname/Title

Address

Telephone

Fax

Email/username

7. PRODUCT(S) SUBJECT TO THE CONTRACT

8.The basic features (type, quantity, brand / model, color, quantity) of the Goods / Products / Products / Service are published on the website of the SELLER. If a campaign is organized by the Seller, you can review the basic features of the relevant product during the campaign. Campaigns are valid until the specified date.

8.2. The prices listed and announced on the site are the sales price. The advertised prices and promises are valid until they are updated and changed. Prices announced for a period of time are valid until the end of the specified period.

8.3. The sales price of the goods or services subject to the contract, including all taxes, is as announced on the site.

8.4. The shipping fee, which is the cost of product shipment, shall be paid by the SELLER.

9.GENERAL PROVISIONS

9.1. The BUYER accepts, declares and undertakes that he / she has read the preliminary information regarding the basic characteristics of the product subject to the contract, the sales price and payment method and the delivery on the website of the SELLER and that he / she has given the necessary confirmation electronically. BUYER; Confirming the Preliminary Information electronically, before the establishment of the distance sales contract, the address that must be given to the BUYER by the SELLER, the basic features of the products ordered, the price of the products including taxes, payment and delivery information, also accepts, declares and undertakes that it has obtained the correct and complete information.

9.2. Each product subject to the contract is delivered to the BUYER or the person and / or organization at the address indicated by the BUYER within the period specified in the preliminary information section on the website, depending on the distance of the BUYER's settlement, provided that it does not exceed the 30-day legal period. If the product cannot be delivered to the BUYER within this period, the BUYER reserves the right to terminate the contract.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. The BUYER accepts and undertakes from the beginning to comply with the provisions of the legal legislation and not to violate them while using the SELLER's website. Otherwise, all legal and penal obligations that may arise shall be fully and exclusively binding on the BUYER.

9.14. The BUYER may not use the SELLER's website in any way that disrupts public order, violates public morality, disturbs and harasses others, for a purpose contrary to the law, in a way that violates the material and moral rights of others. In addition, the member cannot engage in activities (spam, virus, trojan horse, etc.) that prevent or make it difficult for others to use the services.

9.15. Through the website of the SELLER, links may be given to other websites and / or other content that is not under the SELLER's own control and / or owned and / or operated by other third parties. These links are provided to provide ease of orientation to the BUYER and do not support any website or the person operating that website and do not constitute any guarantee for the information contained in the linked website.

9.16. The member who violates one or more of the articles listed in this contract shall be personally criminally and legally responsible for this violation and shall keep the SELLER free from the legal and criminal consequences of these violations. In addition; Due to this violation, if the incident is transferred to the legal field, the SELLER reserves the right to claim compensation against the member for non-compliance with the membership agreement.

RIGHT OF WITHDRAWAL

10.1. BUYER; In the event that the distance contract is for the sale of goods, the BUYER may exercise the right to withdraw from the contract by rejecting the goods within 14 (fourteen) days from the date of delivery of the product to him or the person / organization at the address indicated by him, provided that he notifies the SELLER, without any legal and criminal liability and without any justification. In distance contracts for service provision, this period starts from the date the contract is signed. Before the expiration of the right of withdrawal period, the right of withdrawal cannot be used in service contracts where the performance of the service is started with the approval of the consumer. The costs arising from the use of the right of withdrawal belong to the SELLER. By accepting this contract, the BUYER agrees in advance that he / she has been informed about the right of withdrawal.

10.2. In order to exercise the right of withdrawal, a written notification must be made to the SELLER by registered mail, fax or e-mail within 14 (fourteen) days and the product must not be used within the framework of the provisions of "Products that cannot be used for the Right of Withdrawal" regulated in this contract. If this right is used,

a) The invoice of the product delivered to the 3rd person or the BUYER, (If the invoice of the product to be returned is corporate, it must be sent together with the return invoice issued by the institution when returning. Order returns whose invoice is issued on behalf of institutions will not be completed if the RETURN INVOICE is not issued).
b) Return form,
c) The products to be returned must be delivered complete and undamaged together with the box, packaging, standard accessories, if any.
d) The SELLER is obliged to return the total price and the documents that put the BUYER under debt to the BUYER within a period of 10 days at the latest from the receipt of the withdrawal notification and to return the goods within 20 days.
e) If there is a decrease in the value of the goods for a reason arising from the fault of the BUYER or if the return becomes impossible, the BUYER is obliged to compensate the SELLER's damages in proportion to its fault. However, the BUYER is not responsible for the changes and deterioration caused by the proper use of the goods or the product within the right of withdrawal.
f) In the event that the campaign limit amount issued by the SELLER falls below the campaign limit amount due to the use of the right of withdrawal, the discount amount benefited within the scope of the campaign will be canceled.

11.PRODUCTS THAT CANNOT USE THE RIGHT OF WITHDRAWAL

Underwear bottom parts, swimwear and bikini bottoms, make-up materials, disposable products, goods that are in danger of spoiling quickly or that are likely to expire, products that are not suitable for return in terms of health and hygiene if the packaging is opened by the BUYER after delivery to the BUYER, products that mix with other products after delivery and cannot be separated by nature, Except for those provided within the scope of the subscription agreement, goods related to periodicals such as newspapers and magazines, services performed instantly in electronic media or intangible goods delivered to the consumer instantly, and audio or video recordings, books, digital content, software programs, data recording and data storage devices, computer consumables, if the packaging is opened by the BUYER, it is not possible to return them in accordance with the Regulation. In addition, before the expiration of the right of withdrawal period, it is not possible to use the right of withdrawal regarding the services started to be performed with the approval of the consumer in accordance with the Regulation.

Cosmetics and personal care products, underwear products, swimwear, bikinis, books, copyable software and programs, DVDs, VCDs, CDs and cassettes and stationery consumables (toner, cartridges, ribbons, etc.) must be unopened, untested, intact and unused in order to be returned.

12. DEFAULT AND LEGAL CONSEQUENCES

The BUYER accepts, declares and undertakes that if he/she defaults in the event that he/she makes payment transactions by credit card, he/she will pay interest within the framework of the credit card agreement between the cardholder bank and the bank and will be liable to the bank. In this case, the relevant bank may apply for legal remedies; may request the costs and attorney's fee from the BUYER and in any case, if the BUYER defaults due to the BUYER's debt, the BUYER agrees, declares and undertakes that the BUYER will pay the damage and loss incurred by the SELLER due to the delayed performance of the debt.

13.COMPETENT COURT

In disputes arising from this contract, complaints and objections shall be made to the consumer problems arbitration committee or consumer court in the place where the consumer is located or where the consumer transaction is made within the monetary limits specified in the following law. Information on the monetary limit is below:

Effective from 01/01/2017, the value of the applications to be made to the consumer arbitration committees for 2017:

a) District consumer arbitration committees for disputes below 2,400 (two thousand four hundred) Turkish Liras,
b) Provincial consumer arbitration committees for disputes between 2,400 (two thousand four hundred) Turkish Liras and 3,610 (three thousand six hundred and ten) Turkish Liras in provinces with metropolitan status,
c) Provincial consumer arbitration committees in disputes under 3.610 (three thousand six hundred and ten) Turkish Liras in the centers of provinces that do not have metropolitan status,
ç) Provincial consumer arbitration committees are authorized for disputes between 2,400 (two thousand four hundred) Turkish Liras and 3,610 (three thousand six hundred and ten) Turkish Liras in the districts of non-metropolitan provinces.

This Agreement is made for commercial purposes

14.

The BUYER is deemed to have accepted all the terms of this contract when he/she makes the payment for the order placed through the Site. The SELLER is obliged to make the necessary software arrangements to obtain confirmation that this contract has been read and accepted by the BUYER on the site before the order is realized.

SELLER LİVERE TEXTILE AND LIFE PRODUCTS AŞ

BUYER: The user who shops on www.suisleep.com